Om koret

Om koret

Borg domkor står for en betydelig konsertvirksomhet i Fredrikstad domkirke og distriktet for øvrig. Koret har gjennom årene samarbeidet med de mest kjente norske og utenlandske solistene, og koret har et langt og godt samarbeid med barokkorkesteret Barokkanerne, som har utviklet seg til å bli et av landets aller fremste innen sin genre.

Korets kjernerepertoar består av de store kirkemusikalske verkene. De siste årene har vi fremført bl.a.:

– Johann Sebastian Bach: Matteuspasjonen, Johannespasjonen, h-mollmessen, Juleoratoriet
 – Georg Friedrich Händel: Messias
 – Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, Grosse Messe i c-moll, Missa Brevis i Bb-dur
 – Gerald Finzi: In terra pax
 – Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols
 – Paul Mealor: Stabat Mater
 – Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus
 – Claudio Monteverdi: Mariavesper

Vi synger også en rekke acappellaverker og verker for kor og orgel, klaver eller kammerbesetning. Denne delen av repertoaret har det blitt gradvis mer av de siste årene.

I tillegg til konsertvirksomheten deltar koret fast med liturgisk sang ved gudstjenester og andre kirkelige høytider i domkirken.

Borg domkors historie startet i 1983, og foranledningen var 250-årsjubileet for Bach og Händel i 1985. Guttorm Ihlebæk, på den tiden organist i Rygge, inviterte venner og bekjente til et prosjektkor for å framføre musikk av disse to komponistene frem mot og i jubileumsåret. Prosjektet fikk navnet Borgesyssel Bach-kor. I de to og et halvt årene prosjektet varte, ble det holdt en rekke konserter over hele Østfold, og alt på det tidspunktet kom store verk som Händels Messias og Bachs Messe i h-moll på korets repertoar. Prosjektet ble nedlagt etter endt «oppdrag» i slutten av 1985.

Interessen for å fortsette var imidlertid stor, og allerede året etter kom koret i gang igjen. Driften ble formalisert, og navnet endret til Borg Bach-kor. I 1989, da Guttorm ble utnevnt til domkantor i Fredrikstad, flyttet koret med sin opphavsmann til Fredrikstad domkirke og ble domkor.

Koret endret navn til Borg domkor i januar 2009. Tiden var moden for en tilpasning til den funksjonen og de oppgavene koret har, og bak navneendringen lå ønsket om å styrke identiteten som domkor.

Koret har så langt hatt tre dirigenter: Guttorm Ihlebæk, deretter Margrethe Ek Stenmo, i en kort vikarperiode, og fra 2007 er domkantor Tore Erik Mohn korets dirigent og kunstneriske leder. Med sin brede musikalske utdannelse og bakgrunn er han en pådriver for korets videre kunstneriske utvikling.

Kontakt oss

Daglig ledere:
Gro Heie Engelbrecht (419 01 611)
Eva H.R. Svensson (952 01 655)
E-post: borgdomkor@gmail.com

Kunstnerisk leder:
Tore Erik Mohn
toreem@me.com
900 96 618

Styreleder:
Bente Lodgaard
bente.lodgaard@gmail.com
926 66 530