Konsertkalender

Konsertkalender vår 2023

Evensong

Repertoar fra den engelske tradisjonen med Evensong

Sted: Fredrikstad Domkirke

Tid: Torsdag 09. februar kl 19:30

Gratis inngang

Avslutningskonsert Mozartfestivalen

Program:

Mozart – Messe i C-moll

Medvirkende:

Trondheimsolistene

Blåsere fra Marinemusikken

Borg domkor

Dirigent: Tore Erik Mohn

Sted: Fredrikstad domkirke

Tid: Søndag 16. april kl 17:00

Billetter: klassisketoner.no eller på Fredrikstad kino