Bli medlem

Ønsker du å bli medlem?

Du er velkommen til å søke medlemskap i Borg domkor. For å bli sanger må du fylle ut søknadsskjema som ligger linket nederst på siden. I tillegg må du avlegge en godkjent opptaksprøve for dirigent og kunstnerisk leder for koret. Dersom det er ledige plasser og den skriftlige søknaden blir godkjent,  blir du kontaktet for avtale prøvesang kort tid etter du  har sendt inn skjemaet. Vi gjør oppmerksom på at øvre aldersgrense for å søke medlemskap er 55 år.

Dersom din søknad fører til medlemskap i Borg domkor tar vi vare på opplysningene dine i vårt medlemsregister. Dersom du ikke blir medlem, slettes opplysningene dine fra våre lagringsmedier.