Øvelse til Ni lesninger

18/12/2018

Personent
Her kommer dine arme små
Høyr kor englar
Å kom
Julemotet
Halleluja
Fader vår
Deilig

Bereden väg
Quem pastores (Domkoret hjem)
Når adventstiden
Stjernen lyser
Et barn er født
Sound the trumpet (Jentekoret hjem)

Christmas lullaby
Julesong

Mitt hjerte alltid Evening hymn
Klinge skal