5. nov. kl. 18: Urframføring av Lene Grenagers "Breathe by quivering leaves"

Konsert i regí av nyMusikk Østfold, der Borg domkor urframfører Lene Grenagers verk Breathe by quivering leaves. Stykket tar utgangspunkt i Carl von Linnés Systema naturae (1735) og er skrevet spesielt for Borg domkor.

Verket utforsker og tøyer grensene for hva et kor kan uttrykke, både rytmisk og harmonisk, og ikke minst i utformingen av overgangene mellom de ulike teknikkene. En spennende reise inn i musikkbegrepets mest tøyelige parti. 

NB: Konserten finner sted i Glemmen kirke!

nyMusikk Østfold sier selv om konserten:

Breathe by quivering leaves

Stykket er en bestilling fra nyMusikk Østfold og er skrevet spesielt til Borg domkor. Verket er inspirert av ni planter, og forskjellige aspekter ved plantene er brukt både tekstlig og som musikalsk inspirasjon. Tittelen er hentet fra Carl von Linnés store systematiske gjennomgang av naturens arter og deler: Systema naturae. Linnés vakre beskrivelser gir forførende innsikt i det unike livet plantene lever. Teksten nedenfor er brukt i stykket, sammen med det latinske navnet på plantene.

VEGETABILE virens superficiem vestit, Radiculus bibulis terrena haurit; Foliis obvolitantibus aetherea respirat; calida metamorphosi declaratur in festivales Nuptias, generantes dispergenda intra praescriptas stationes Semina.

(PLANTS clothe the surface with verdure, imbibe nourishment through bibulous roots, breathe by quivering leaves, celebrate their nuptials in a genial metamorphosis, and continue their kind by the dispersion of seed within prescribed limits.)

Verket er bestilt av nyMusikk Østfold med midler fra Det Norske Komponistfond.

Os Scaphoideum fra Mixed-handedness

Lene Grenager vil selv spille solostykket Os Scaphoideum fra den nye soloplata Mixed-handedness, som blir utgitt på +3db i januar 2018. Os Scaphoideum er et lite, men veldig viktig ben i håndroten. Platas tittel, Mixed-handedness, henspiller på det å utføre spesielle handlinger enten med høyre eller venstre hånd. Det ligger en spesialisering av hendenes funksjoner i dette begrepet, til forskjell fra ambidekstri hvor man kan utføre de samme handlingene både med høyre og venstre hånd.

... og så kommer gruppa "Lemur"

Se www.lemur.fm for omtale!