Søndag 29. okt. kl. 15: Ein feste Burg

Ein feste Burg 

Festkonsert i forbindelse med reformasjonsjubileet 

Glemmen kirke søndag 29. oktober kl. 15 

Under konserten framføres en rekke variasjoner over Martin Luthers salme “Vår gud han er så fast en borg” (1529) skrevet av Max Reger, Kjell Mørk Karlsen, Johann Sebastian Bach, Johann Walter, 
Martinus Agricola, 
Melchior Franck og 
Dagfinn Klausen. 

Medvirkende: 
Marcus André Berg (orgel
), Dan René Dahl (orgel), 
 Dagfinn Klausen (orgel), 
Helga Johanne Størdal (sopran), 
Eva B. Landro (alt), 
Martin Tornquist (tenor), 
Christopher Pedersen (bass), 
Holberg Barokk v/kunstnerisk leder Rut Solveig Steinsland, Borg domkor v/dirigent Tore Erik Mohn