Søndag 20. november kl. 11: Missa Sincere in Memoriam

Josef Rheinberger (1839-1901) var noe av et vidunderbarn. Sju år gammel var han allerede organist i den lokale kirken og komponerte sin første messe i en alder av åtte år. I sin levetid skrev han totalt tre messer for damekor, og søndag 20. november synger damegruppa i Borg domkor den rene og vakre Missa Sincere in Memoria