Per Egil Hegge og Borg domkor i Greåker kirkeJournalist og Russland-kjenner Per Egil Hegge: Den russisk-ortodokse kirken før, under og etter kommunismen. Borg domkor synger satser fra Rakhmaninovs Vesper.

Den ortodokse kirke er det vanlige navnet på de østlige ortodokse kirkesamfunnene. Ordet ortodoks betyr rettroende og viser til at denne kirken betrakter seg selv som vokteren av den rette lære fra oldkirken, og dermed som den rette kirke. Blant de ortodokse kirkene er Den russisk – ortodokse kirken den største med en historie helt tilbake til år 988, da fyrst Vladimir den første ble kristnet. Kirken er dermed en av de eldste institusjonene i Russland. Men i hvor stor grad er den knyttet til staten og kulturen i Russland før, under og etter kommunismen? Er den russisk-ortodokse kirken et verktøy i Putins maktspill? Slike spørsmål vil journalist og forfatter Per Egil Hegge ta opp i Tirsdagsforum den 25. september. Hegge er cand mag med fagene russisk, engelsk og statsvitenskap. Han var ansatt i Aftenposten fra 1962 til 2005, blant annet som redaktør av A-magasinet. Han har vært korrespondent i i London, Moskva og Washington og skrevet en rekke bøker, flere om Russland. I fjor ga han ut en bok om den russiske revolusjon, hundre år etter revolusjonen i 1917.

I tillegg til et interessant foredrag blir det vakker, særegen russisk kirkemusikk. Borg Domkor synger satser fra den russiske komponisten Sergej Rachmaninovs Vesper. Det alene er grunn god nok til å møte i Greåker kirke tirsdag 25.09.

Det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen.