Onsdag 21. desember kl. 19: Ni lesninger

Onsdag 21. desember kl. 19 holder vi årets siste konsert, Ni lesninger. Det er 28. år  på rad at  julen synges inn på denne måten i Domkirken. Konserten står i en anglikansk tradisjon, men er tilpasset norske musikktradisjoner. Sentralt i arrangementet står kirkens 4 kor med sine dirigenter: Borg Domkor, Cantabile, Domkirkens Jentekor og damekoret ”Senza Rigore”. 


Det blir et stemningsfullt opplegg, med lysprosesjon, tekstlesninger og julesanger fra mange land. Kirkens prester og andre ansatte deltar med lesninger og bønner. Dan René Dahl spiller på kirkens store orgel. Med seg på galleriet har han en egen blåsergruppe med pauker.  Musikalske leder for det hele er domkantor Tore Erik Mohn.


Publikum får synge med på kjente sanger, som ”Å kom nå med lovsang”, ”Høyr kor englar” og ”Deilig er jorden”. Man får også høre musikalske godbiter som  Händels mektige ”Hallelujakor” og Eivind Alnæs vakre  ”Julemotett”. Vi håper dere tar med grandtanter og nevøer, onkler og og kusiner, venner og naboer, kollegaer og undersåtter, og fyller kirken! Konserten er gratis. Velkommen!