Og fred på jord...

15/12/201919:00 - 20:15

Borg domkors årlige adventskonsert, i år med engelsk advent som tema. 

Koret fremfører blant annet verkene "in terra pax" av Gerald Finzi. og  

"Fantasia of Christmas carols" av Vaughan Williams