Messemusikk av Mozart 15. mars

Søndag 15. mars fremfører Borg domkor Mozarts messe i f-dur (k 192)  på Gudstjenesten i Fredrikstad domkirke.

Mozarts messe i f-dur (k 192) er en tradisjonell messe, komponert 24. juni 1774. Den har 6 satser; Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Med sitt gjentagende Do-Re-Fa-Mi tema, blir den referert til som en «credo-messe» og for å skille den fra «stor credo-messe» har den også fått betegnelsen «liten credo-messe» (Kleine Credo Mass).

Borg domkor fremfører våren og høsten 2020 Messemusikk og aftensang i flere av distriktets kirker. Messe i f-dur er en del av repertoaret for disse kveldene. 

Følg med på facebook eller i konsertkalenderen vår her for oppdatering.

Finn arrangementet på facebook: