Konsert Lene Grenager og BDK

05/11/2017

Oppmøte: kl. 15

Konsertstart: kl. 18

Sted: Glemmen kirke

Antrekk: svart

Repertoar: Lene Grenagers Breathe by quivering leaves