Jon Alberts avskjedsgudstjeneste

23/08/2020

Frivillig gruppe. Men alle oppfordres på det sterketste til å komme.

Sandvold: Jubilate Deo
Tallis: If ye love me