Felles øvelse SKK og BDK i Kurlandkirken

11/03/2015