Borg domkor - øvelse

07/11/2019


Meldt fravær:
Fredrik
Andreas&Beate&Jakob:-(