Borg domkor - øvelse

14/02/2019

m Paul Kirby
(Dan og TE er på katedralkonferanse i Dublin)