BDK øvelse

19/04/2018

Før pause:
Tallis

Etter pause:
Jazzgudstjeneste