BDK synger på innsettelse ny domprost - Gruppe 1

13/09/2020

Gudstjenesten starter kl 19.00

309 Lovsyng vår Herre
917/918
Halleluja (fra Exultate)
Preken
Credo
413 Din, o Jesus
678 Vi rekker våre hender frem
Utsendelsessalme ?