Bass fra domkoret debuterer som oratoriesolist.

Arne Halvor Thingstad Pedersen skal synge Pilatus-partiene i Johannespasjonen av Johann Sebastian Bach 13. mars kl 19 i Fredrikstad domkirke. 

Arne Halvor har, sin unge alder til tross, lang fartstid som korsanger. Han er født og oppvokst i Fredrikstad, har trådt barnesangskoene i Glemmen kirke, og deltatt i en rekke fremragende kor i blant annet Oslo og Trondheim. Det er mange som har hørt Arne Halvor flotte barytonstemme allerede, han har opptrådt som solist i diverse sammenhenger, men dette blir første gang han har en solistrolle i et av de klassiske store korverkene.